dohoda,- Kč

Hrob Praha 4

Přenechám pronájem urnového hrobu 3 m2 (8 uren) na hřbitově Praha 4 Nusle – Pankrác, Na Strži. Bez pomníku se jmény.